Układy elektryczne i elektroniczne

Prawidłowe działanie elektryki i elektroniki w maszynach i ciągnikach rolniczych to gwarancja efektywności pracy i zadowolenia z funkcjonowania maszyny. Zaniedbywanie sygnałów i komunikatów o błędach lub awariach systemów może doprowadzić do poważnych uszkodzeń lub nieodwracalnych zniszczeń poszczególnych elementów maszyny, a w konsekwencji znacznie podwyższyć koszty późniejszych napraw.

Do najczęściej występujących usterek układów elektrycznych i elektronicznych w maszynach roboczych należą uszkodzenia wiązki elektrycznej, awarie odbiorników oraz uszkodzenia sterowników, paneli sterujących i wyświetlaczy.

Nasz rozległy zakres wiedzy o funkcjonowaniu maszyn i praktyczne doświadczenie w połączeniu z odpowiednimi przyrządami pomiarowymi i instrukcjami serwisowymi pozwala w pełni wyeliminować tego typu awarie i zadbać o sprawne funkcjonowanie Państwa sprzętów.